ข่าวสารออโต้แคร์ทีมงานเครื่องล้างแอร์คูลเทค สาธิตการล้างแอร์ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ช่อง 7 สีวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 : ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ช่อง 7 สี ให้เกียรติใช้บริการล้างแอร์รถยนต์ด้วยระบบอัตโนมัติคูลเทค