ข่าวออโต้แคร์ธุรกิจใหม่ ไฟแรง รับหน้าร้อน ล้างแอร์รถยนต์ถึงบ้าน-สำนักงาน ด้วยระบบ COOL-TEXวันที่ 2 มีนาคม 2556 : คุณวานิตย์ อินทร์วงษ์ วิศวกรหนุ่มรูปหล่อแห่งค่ายรถ กับธุรกิจส่วนตัวแนวใหม่ รับฤดูร้อนจัดที่กำลังจะมาถึง ล้างแอร์รถยนต์ด้วยระบบ COOL-TEX บริการถึงบ้านและสำนักงาน พร้อมบริการส่องกล้องไมโคร ตรวจสภาพตู้แอร์ ก่อนล้างและหลังล้าง